Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Sinh viên tiêu biểu
 
Nguyễn Ngọc Bửu
Lớp: HD201202-K
Thành tích: Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa - Xếp loại: Giỏi - Khóa Lập trình viên Quốc tế - HDSE (Năm học 2014 - 2015)
Nguyễn Phương Quang
Lớp: IT201106-G
Thành tích: Đạt loại giỏi - Khóa Lập trình viên Quốc tế - Năm I (ITT) - (Năm học 2014 - 2015), Top 17 Cup sáng tạo toàn cầu 2014
Trần Thị Phương Thảo
Lớp: CP1196C1
Thành tích: Top 17 Imagine Cup 2013 Russia
Lê Quốc Nhâm
Lớp: CP1196C1
Thành tích: Top 17 Imagine Cup 2013 Russia
Đặng Hồng Thái
Lớp: CP1196C1
Thành tích: Top 17 Imagine Cup 2013 Russia
123456