Cuộc thi "Web App Challenge"

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho các sinh viên CUSC yêu thích lập trình và cũng là dịp để CUSC tìm ra nhóm sinh viên Lập trình viên xuất sắc, là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào sản xuất một sản phẩm phần mềm thực tế có tính sáng tạo và vận dụng được vào thực tiễn đời sống, cũng nhằm mục đích chọn lọc được các sản phẩm tốt, những ý tưởng thiết kế phần mềm hay để tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước.

1. Đối tượng dự thi:

2. Chủ đề:

3. Nội dung thực hiện:

4. Thể loại dự thi:

 • Có 2 thể loại sản phẩm phần mềm dự thi là: front-end webback-end web. Sinh viên có thể ứng dụng bất kỳ nền tảng công nghệ để xây dựng ứng dụng.
  Ví dụ:
  1. Front-end web:
   • HTML5, CSS3, Javascript, AngularJS, ...
   • Framework: Bootstrap, jQuery, VueJS, ...
  2. Back-end web:
   • Ứng dụng web với .Net: ASP.Net, ASP.Net MVC, ...
   • Framework: Bootstrap, jQuery, VueJS, ...
   • Ứng dụng web với PHP: PHP, PHP Laravel framework, ...

5. Quy định chung:

 • Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định của cuộc thi.
 • Ban tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các hình ảnh và sản phẩm dự thi để phục vụ cho công tác quảng bá, truyền thông liên quan đến cuộc thi.
 • Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền sản phẩm của mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền sản phẩm.
 • Các sản phẩm đã đạt giải nhất, nhì, ba ở bất kỳ cuộc thi nào khác trong và ngoài Trung tâm đều không được tham gia dự thi.
 • Sinh viên phải viết thuyết minh và trình bày sản phẩm dự thi cho hội đồng chấm thi.

6. Tiêu chí đánh giá:

 • Sản phẩm tham gia dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên ba tiêu chí chính là tính hoàn thiện, tính công nghệ/ kỹ thuật và tính sáng tạo/thẩm mỹ, tỉ trọng đánh giá cho từng tiêu chí:
  • Tính hoàn thiện: 40%
  • Tính công nghệ/ kỹ thuật: 30%
  • Tính sáng tạo/ thẩm mỹ: 30%
 • Định nghĩa các thuật ngữ:
  • Tính sáng tạo: Thể hiện sự độc đáo, tính mới mẻ của chủ đề đề xuất, ý tưởng về công nghệ hoặc về một bản thiết kế; sản phẩm có sự kết hợp hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng và thể hiện sự quy mô và tính kế thừa cao; đưa các đặc trưng mới của sản phẩm với mức độ tùy biến cao.
  • Tính thẩm mỹ: Thể hiện yếu tố mỹ thuật của sản phẩm; sự phong phú, đa dạng khi kết hợp âm thanh, hình ảnh, màu sắc, chuyển động; sự hài hòa tự nhiên về bố cục, thiết kế; sự phối hợp nhịp nhàng, tinh tế giữa các thành phần.
  • Tính công nghệ/ kỹ thuật: Thể hiện qua việc ứng dụng các yếu tố kỹ thuật, công nghệ mới để xây dựng các sản phẩm có tính thực tế và khả dụng cao; khả năng phân tích, thiết kế các chủ đề để phát triển ứng dụng hoặc kế thừa các công cụ sẵn có; khả năng biên tập, dàn dựng, hiệu chỉnh để xây dựng sản phẩm.
  • Tính hoàn thiện: Thể hiện sự hoàn thiện của sản phẩm, thân thiện, dễ sử dụng với người dùng, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm được cung cấp kèm theo đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan.

7. Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải cho Front-end web:
  • 01 giải NHẤT: 1,200,000 đồng
  • 01 giải NHÌ: 900,000 đồng
  • 01 giải BA: 600,000 đồng
  • 02 giải Khuyến khích: 300,000 đồng
 • Giải cho Back-end web:
  • 01 giải NHẤT: 1,500,000 đồng
  • 01 giải NHÌ: 1,000,000 đồng
  • 01 giải BA: 800,000 đồng
  • 02 giải Khuyến khích: 300,000 đồng

8. Quy cách và phương thức nộp sản phẩm:

 • Quy cách nộp sản phẩm:
  1. Tài liệu thuyết minh (nhấp vô đây để tải biểu mẫu thuyết minh đề tài):
   • Tổng quan về hiện trạng của lĩnh vực mà sản phẩm dự thi đang hướng đến.
   • Mục tiêu, ý nghĩa và tính cấp thiết của sản phẩm dự thi.
   • Khả năng ứng dụng của sản phẩm dự thi.
  2. Tài liệu và sản phẩm:
   • Thiết kế của ứng dụng (giao diện và giải thuật xử lý, đặc biệt là các chức năng về xử lý nghiệp vụ của ứng dụng).
   • Mã nguồn ứng dụng, cơ sở dữ liệu, tài nguyên có liên quan đến ứng dụng, ứng dụng đã được biên dịch.
 • Phương thức nộp sản phẩm: Thí sinh đăng ký và nộp bài thi trực tuyến bằng cách nhấp vào nút đăng ký bên dưới:
 • *Lưu ý khi đăng ký: Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (thông tin có dấu *)

9. Thời hạn dự thi:

10. Ban tổ chức: