Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
OV-CoGI+OV-TD: Concepts of Graphics and Illustrations + Typography Design
15/11/2019CP19Y0H03Lab02-LT1Lý thuyết
OV-CoGI+OV-TD: Concepts of Graphics and Illustrations + Typography Design
15/11/2019CP19Y0H03Lab02-LT1Lý thuyết
Building Next Generation Websites
16/11/2019CP1896F07Lab02-TH2Thực hành
C: Logic Building and Elementary Programming
16/11/2019CP1996G03Lab02-TH1Thực hành
C: Logic Building and Elementary Programming
16/11/2019CP1996H02Lab02-TH1Thực hành
C: Logic Building and Elementary Programming
16/11/2019CP1996G03Lab02-TH1Thực hành
C: Logic Building and Elementary Programming
16/11/2019CP1996H02Lab02-TH1Thực hành
Building Next Generation Websites
18/11/2019CP1896F07Lab04-LT2Lý thuyết
OV-LD: Level Designing
18/11/2019CP19Y0H01Lab03-LT3Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
18/11/2019CP1996G03Lab03-LT1Lý thuyết
Trang: 1 2