Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Ov-DiMMC: Digital Marketing and Media Concepts
19/09/2019CP18Y0H02Lab03-LT1Lý thuyết
OV-WDC+DWuMLSS+DelWPg: Web Designing Concepts+
20/09/2019CP18Y0H02Lab03-LT3Lý thuyết
CP806: Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên nền Android
20/09/2019CP19SCF17Lab03-LT1Lý thuyết
Trang: 1