Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thi
WCC: Working with Cloud Computing
25/09/2018CP1896G01Lab02 (LT)1
WCC: Working with Cloud Computing
25/09/2018CP1896G01Lab02 (LT)1
AngularJS
24/09/2018CP1796M04Lab01 (LT)1
WEBSERV: Creating Services for the Web
24/09/2018CP1796K02Lab01 (LT)2
Trang: 1