Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Database Management
26/09/2020CP1996H02Lab04-TH3Thực hành
Java-II: Application Development Fundamentals-II
26/09/2020CP1896F07Lab04-TH3Thực hành
OV-DigCom: Digital Compositing
26/09/2020CP19Y0M05Lab04-LT3Lý thuyết
OV-WDC+DWuMLSS+DelWPg: Web Designing Concepts+
28/09/2020CP19Y0G04Lab04-LT1Lý thuyết
Java-I: Application Development Fundamentals-I
28/09/2020CP1996G03Lab04-LT2Lý thuyết
Spring
28/09/2020CP1996M05Lab02-LT1Lý thuyết
Trang: 1