Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Sinh viên tiêu biểu
 
Đặng Tuấn Huy
Lớp: CP1896G01
Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi - Năm học: 2018 - 2019 - Hiện đang công tác tại Global Cyber Soft - Vị trí: Developer
Nguyễn Hoàng Yên
Lớp: CP17Y0M06
Thành tích: Đạt danh hiệu thủ khoa loại hình DIM (Mỹ thuật đa phương tiện - Năm I) Năm học: 2018-2019
Huỳnh Đình Quí
Lớp: CP1796H03
Thành tích: Đạt danh hiệu thủ khoa loại hình DISM (Lập trình viên - Năm I) - Năm học: 2018-2019 - Đạt giải nhất nhóm nghề: Công nghệ thông tin của Hội thi Tay nghề thành phố Cần Thơ năm 2019
Thái Thiên Tân
Lớp: CP1896F02
Thành tích: Đạt danh hiệu thủ khoa loại hình HDSE (Lập trình viên - Năm II) - Năm học: 2018-2019 - Hiện đang công tác tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Trường ĐHCT - Vị trí: Developer
Bùi Nguyệt Thi
Lớp: CP16Y0J03
Thành tích: Đạt danh hiệu thủ khoa loại hình DIM (Mỹ thuật đa phương tiện - Năm I) Năm học: 2017-2018
123456789