Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 17/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/07/2020 - 17/08/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 31/08/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 31/08/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 08/09/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 08/09/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 19/09/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/08/2020 - 19/09/2020
Giờ học: Thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30
Thông tin khác:
Đăng ký