Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 25/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/08/2019 - 25/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng cho Android
Ngày khai giảng: 26/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/07/2019 - 26/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/08/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 15:00-17:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/08/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/09/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 03/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/06/2019 - 03/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 05/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/09/2019 - 05/10/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 08/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/08/2019 - 08/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 26/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/09/2019 - 26/10/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 02/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/09/2019 - 02/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký