Sinh viên tìm được việc làm | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 
Trần Minh Tuấn
Năm tốt nghiệp: 2010
Công ty làm việc: FPT Software TP.HCM
Thông tin khác: Hỗ trợ khách hàng
Hoàng Huỳnh Nghĩa
Năm tốt nghiệp: 2004
Công ty làm việc: Helios Lab Pte - Singapore
Thông tin khác: Lập trình viên
Nguyễn Chí Cường
Năm tốt nghiệp: 2005
Công ty làm việc: TMA Solution
Thông tin khác: Lập trình viên
Trần Quang Thái
Năm tốt nghiệp: 2009
Công ty làm việc: Công ty CEO 8
Thông tin khác: Lập trình viên
Hứa Đỗ Gia Khánh
Năm tốt nghiệp: 2008
Công ty làm việc: Công ty Pyramid Consulting
Thông tin khác: Kỹ sư cao cấp về phát triển web
12345678910...