Aptech Express
 

Các khóa học ngắn hạn Aptech Express

Aptech Express là chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho sinh viên ngành CNTT các Trường Đại học & Cao đẳng

Phương pháp đào tạo tiên tiến kết hợp hình thức đào tạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, lý thuyết, thực hành và đồ án. Thời gian học tập linh hoạt. eProject mô phỏng quá trình làm dự án trên thực tế, giúp các bạn học viên trải nghiệm môi trường làm việc thật trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

   
 

Tên khóa học: Phát triển ứng dụng Web

Thời gian đào tạo: 162 giờ.

Chứng chỉ: Hoàn thành khóa học học viên sẽ nhận được Certificate of Proficiency in System Management - CPISM do Aptech Ấn Độ cấp.

 

   

Tên khóa học: Phát triển ứng dụng Web với công nghệ .NET

Thời gian đào tạo: 178 giờ.

Chứng chỉ: Hoàn thành khóa học học viên sẽ nhận được Certificate of Accomplishment .NET web Application Development do Aptech Ấn Độ cấp.

   

Tên khóa học: Phát triển ứng dụng Web với công nghệ Java EE

Thời gian đào tạo: 222 giờ.

Chứng chỉ: Hoàn thành khóa học học viên sẽ nhận được Certificate of Accomplishment Java web Application Development  do Aptech Ấn Độ cấp.

   

Tên khóa học: Phát triển ứng dụng Web trên nền tảng PHP

Thời gian đào tạo: 244 giờ.

Bằng cấp: Hoàn thành khóa học học viên sẽ nhận được Diploma in Information System Management (DISM) do Aptech Ấn Độ cấp.

   

Tên khóa học: Lập trình viên quốc tế (Chương trình Express)

Thời gian đào tạo:  422 giờ

Bằng cấp: Hoàn thành khóa học học viên sẽ nhận được Advanced Diploma in Software Engineering (ADSE) do Aptech Ấn Độ cấp.